Komperativa fördelar


Tant Grön kan hugga 4 korgar ved eller stryka 3 meter plank på en timme. Tant Brun kan hugga 2 korgar ved eller stryka 2 meter plank på en timme.

Då gäller att

a) tant Grön har komparativa fördelar i att stryka plank medan tant Brun har komparativa  fördelar i att hugga ved. Tant grön har absolut fördel i båda sysslorna, men ingen komperativ fördel i att stryka plank då hennes alternativ kostnad är högre än tant bruns för att stryka plank.
b) tant Brun har komparativa fördelar i att stryka plank medan tant Grön har komparativa fördelar i att hugga ved. -Japp!
c) tant Grön har komparativa fördelar både när det gäller att hugga ved och när det gäller att stryka plank. -nej, absoluta fördelar,
d) om de bara har möjlighet att arbeta 2 timmar per dag så är det bäst att bara tant  Grön arbetar eftersom hon har absoluta fördelar både när det gäller att hugga ved och
när det gäller att stryka plank. – nej. För det första utnyttjar vi då inte alla resurser vi har, vilket inte är effektivt. För det andra ska vi se till, åter igen, alternativkostnaden.

Tant gröns alternativkostnad för att hugga en korg ved är 3/4 m plank och alternativkostnaden för att måla en meter plank är 4/3 korg ved.

Tant bruns alternativkostnad för att hugga ved är 2/2=1, och för att måla plank 2/2=1.

M a o har Tant Gröns den lägsta alternativkostnaden för att hugga ved och tant brun har den lägsta alternativkostnaden för att måla plank.  

Utöver det kan de lura er med att säga att

  • en av aktörerna inte har någon komperativ fördel, det har man alltid.
  • Bara för att en aktör är bäst på en av två sysslor, betyder inte det att det är hans komperativa fördel, den andra aktören kan ha en lägre alterativkostnad för den sysslan. Så bara för att någon har en absolut fördel i någonting, gör inte att han har en komperativ fördel i samma syssla. Bottom line: Jämför alternativkostnaderna, inte absoluta fördelar!
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s