Inkommen fråga, marginalanalys.


Hej! Jag undrar vad Marginalanalys egentligen betyder? Läste exemplet i din blogg på frågan om varför du inte borstar tänderna efter en lång flygresa. Och då var alltså marginalanalysen att det är mer viktigt att komma till sömn snabbt än att borsta tänderna?

På marginalen ökar sannolikheten att få hål i tänderna mycket lite, om du vid enstaka tillfällen skippar kvällsrutinen. Samtidigt är lidandet av att vara vaken ännu en minut, på marginalen mycket hög. 

Men på något sett ser jag det som en alternativ kostnad ty man byter bort tandborstning för x minuter längre sömn.. fast ja en situtation kanske kan ses ur alternativ kostnad perspektiv och marginalanalys perspektiv. Men vad innebär egentligen en marginalanalys? I termer likt att alternativ kostnad = kostnad för något man väljer bort. Marginalkostnad/marginalanalys = ??

Ja, de flesta marginalanalyser kan göras i termer av alternativkostnad. I korthet kan man säga att skillnadera är följande:

Alternativkostnad är värdet av det alternativa valet som vi ger upp för ett annat val. Marginalkostnad är kostnaden för varje ny enhet vi producerar/konsumerar (dvs på marginalen).

Med flygplansexemplet skulle vi med marginalanalys kunna säga att kostnaden av varje ytterligare vaken minut är hög. I termer av alternativkostnad kan vi säga att alternativkostnaden av att sova var låg (eller att alternativkostnaden av att borsta tänderna var hög).

Hoppas det klargör skillnaderna.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s