Det svåraste med Mikroekonomi A – Mondo, inlämningar och gamla tentor


Här är kurshemsidan, där finner ni svar på era frågor om scheman, tentor och duggor.

http://www.mondo.se finns föreläsningsanteckningar, läsanvisningar, deadlines samt gamla duggor och tentor. Inloggningsuppgifter krävs och sådana ska ni ha fått av administrationen.

I den första delen av kursen träffas vi under en matematiklektion följt av 6 undervisningstillfällen i mikroekonomi.  Det är inte obligatorisk närvaro på mina lektioner, men vill ni skriva duggorna måste ni lämna in uppgifter till mig inför övning 2-5. Ni ska alltså inte lämna in någonting inför matteövningen, övning 1 eller 6. Under de tillfällen ni ska lämna in, brukar det vara två frågor ni skriftligen redovisar för mig.

Vilka frågor ni ska lämna in står på mondo, jag vill ha era lösningar kl 12:00 dagen innan gruppövningstillfället. Märk med era för- och  efternamn, grupptillhörighet samt mitt namn överst på varje sida. Häfta därefter ihop det hela. Lämna  in era papper i mitt fack som finns i postrummet på plan 7 i hus A eller i den svarta brevlådan (direkt höger med ryggen mot hissen).

Det här är en svår kurs, se till att börja plugga redan nu. Några avslutade tips:

  • Lägg ner tid på gruppövningsuppgifterna, gör inte enbart de uppgifter ni ska lämna in – gör alla!
  • Läs boken, men använd den mer som uppslagsbok. Prioritera övningar över läsning.
  • Leta alternativa förklaringar och härledningar på nätet om ni inte förstår Krugman/Wells.
  • Sitt med gamla duggor och tentor, börja redan nu.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s