PK


Om vi ska jämföra den traditionella och den förväntningsutvidgade Phillipskurvans (PK) prediktioner i två fall:

1.Ut=Un

2. Ut>Un

Traditionella:

\pi_{t}=-\alpha (u_{t}-u_{N})

Om Ut=Un blir inflationen såklart noll (parantesen blir ju noll). om Ut>Un blir den negativ enligt samma logik.

Förväntningsutvidgade:

\pi_{t}=\pi^{e}-\alpha (u_{t}-u_{N})

Om Ut=Un får vi

\pi_{t}=\pi^{e}

M a o, konstant

Om Ut>Un blir alpha multiplicerat med parantesen negativ, det vill säga fallande. Om det blir lättare kan det också skrivas som

\pi_{t}-\pi_{t-1}=-\alpha (u_{t}-u_{N})

givet

\pi_{t-1}=\pi^{e}

Om då Ut>Un, måste

\pi_{t-1}<\pi_{t-1}

Alltså att inflationen igår är högre än vad den är idag, dvs, fallande.

 


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s