Seminariuminfo


Minns att ni ska lämna in skriftligt på fråga 1 varje seminarium, utom det där ni själva undervisar. Närvaro är obligatoriskt, ni får missa ett tillfälle men då krävs en extra inlämningsuppgift.

Inför seminarium 2 så har flera av länkarna visat sig vara felaktiga. Från den gode Manuel;

Protokollet från senaste RB-mötet (penningpolitiskt protokoll) hittar ni här:

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/PPP/2011/ppp111026.pdf

Den penningpolitiska rapporten som hör till det senaste protokollet hittar ni på

http://www.riksbank.se/upload/Rapporter/2011/PPR_okt/PPR_okt_2011.pdf

Rapporten om penningpolitiken i Sverige hittar ni på

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/2010/Penningpolitiken_2010.pdf

Artilarna om penningpolitiken och Riktsbankens beslutsprocess hittar ni här:

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/95_3_horngren.pdf

och

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/PoV_sve/sv/hallsten_tagtsrom2009_1sv.pdf

Så hoppas de här länkarna fungerar bättre. Lycka till med förberedelserna!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s