1900-talet: del 1


John Maynard Keynes (1883-1946)

John Maynard Keynes

  • Aktiv finans och stabiliseringspolitik.
  • Ni bör känna till hans enormt inflyelserika bok The General Theory of Employment, Interest and Money (1936).
  • Utöver det, slå upp valfri sida i Blanchard.
Stockholmsskolan (Omkring 1930)
  • En grupp svenska nationalekonomer som inspirerades av Keynes.
  • Vi bör nämna Bertil Ohlin och Gunnar Myrdal som båda senare belönades med Nobelpriset.
  • Beträffande Ohlin, kanske vi även ska nämna Hekscher-Ohlinteoremet som är en utveckling av den ricardianska modellen (komperativa fördelar).
  • Skolan presenterade forskningsresultat om bl a. framtida förväntningar.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s