Klassiker: del 2


David Ricardo (1772-1823)

Förvisso mycket inflytelserik, men lämnas oproportionerligt stort utrymme i kompendiet gentemot de andra viktiga tänkarna.

 • Mest känd för teorin om komperativa fördelar, som ibland tillskrivs honom. Jag skulle säga att det är en sanning med modifikation, men om inte annat utvecklade han teorin och gjorde den tillgänglig den för en bredare publik.
 • Ricardiansk ekvivalens (nämns ej i kompendiet!) Förändring av skatt förändrar inte konsumtionsbeteendet, pga förväntningar.
 • Tog intryck av Adam Smith och utvecklade flera av hans teorier.
 • Han fann den brittiska jordbrukspolitiken förkastlig med de importtullar som höjde matpriserna och var i direkt konflikt med samhällsnyttan. Såg landägarna som samhällets parasiter vilket inspirerade en senare tänkare, Karl Marx.
 • Statliga regleringar hindrar ekonomin att reglera sig själv.
Robert Maltheus (1766-1834)

Hjälp! Vi är för många!

 • Han oroade sig över att livsmedelsproduktionen inte ökade i samma takt som populationen, sen går allt åt helvete! När populationen överskrider matproduktionen minskar tillgången på mat per person, svält, sjukdom, krig och massdöd som följd.
 • Förespråkade statlig kontroll av antalet födslar för främjandet av tillväxt och välstånd.
 •  Ökade reallöner skulle orsaka det fertila arbetarkollektivet att massproducera bebisar, varför en lönenivå över existensminimum skrämde honom.
 • Han fick tre barn.
Advertisement

2 thoughts on “Klassiker: del 2

 1. Alexandra

  Hej Hans! Jag tänkte bara fråga dig om du möjligtvis har tid att svara på vad en tröskeleffekt är när det kommer till arbetslöshetsförsäkringar? Eller om du möjligtvis har koll på var i litteraturen till seminarie 4 fråga 3 som det står något om detta. Jag har kollat igenom all litteratur men jag hittar det verkligen ingenstans vilket är ganska jobbigt!

  Vore jättetacksam för svar men jag förstår om du inte hinner pga handen din 🙂

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s