Klassiker: del 1


Adam Smith (1723-1790)

Lämnas inte särskilt stor plats i kompendiet, trots att han förmodligen är den för nationalekonomin mest betydelsefulla av klassikerna. Kallas ibland nationalekonomins fader.

Adam Smith

Ett av mina favoritcitat är undertecknat Adam Smith:

How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it, except the pleasure of seeing it.

The Theory of Moral Sentiments, 1759

  • Hans mest kända verk, Wealth of Nations (1776) bör ni känna till då den har stor relevans för den vetenskap vi studerar.
  • Som en osynlig hand, menade Smith, att individers egenintresse samordnas till fördel för alla. Kommer det på tentan, är osynliga handen troligen det begrepp ni förväntas associera med Smith. Så här beskriver han det själv i ovan nämnda bok:
Han eftersträvar endast egen vinning, och han leds, som i så många andra fall, av en “osynlig hand” att gynna ett mål som inte varit någon del av hans syfte. Inte heller är det alltid till samhällets nackdel att detta inte varit någon del av hans syfte. Genom egennyttan gynnar han ofta samhället mer än när han verkligen eftersträvar detta. Jag känner inte till att särskilt mycket gott någonsin åstadkommits av de som driver handel till samhällets gagn.
Det ska sägas att han inte menade en osynlig hand rent bokstavligen. Individer reglerar sin produktion och konsumtion med prismekanismen, han menade att pris signalerar och ger information om värdet på en vara eller tjänst vilket i sin tur styr agerande från marknadens individer. På en fri, oreglerad, marknad sker det till både individens och samhällets förtjänst.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s