Förklassiker


Förklassiker kallar vi ekonomer som befann sig i övergången mellan merkantilister till klassiker.

Richard Cantillon (1685-1734)

Cantillon var fram till 1900-talets början bortglömd och bedöms inte ha haft särskilt stort inflytande med sina ekonomiska teorier medan han levde. Hans enda bevarade produktion, Essai Sur La Nature Du Commerce En Général, presenterade modeller med naturliga jämviktsnivåer och analyser av isolerade förändringar av olika variabler.

  • Presenterade en teori om värde, med inputs som arbetskraft och mark.
  • Alltså, han höll variabler konstanta för att isolera effekten av en given förändring av ekonomin.
  • Vad som framför allt skiljer honom från merkantilisterna är att han lät skilja ekonomisk vetenskap från etik och politik.
  • Resonerade kring inflation, bl a relativ inflation som innebär oproportionerliga prisökningar mellan olika varor.
  • Utvecklade teorier om nettoexport och prisnivåer och hur dessa påverkar handelsbalansen.
  • En av de första att definiera och utveckla begreppet entreprenör.
Francois Quesnay (1694-1774)

Francois Quesnay

  • Fysiokrat och motståndare till merkantilismen, merkantilisterna vill stimulera ekonomin genom statliga ingrepp medan fysiokraterna motsatte sig regleringar av ekonomin. Utöver det såg han jordbruksproduktion som viktigare än de industrier merkantilisterna förespråkade.
  • Såg ekonomin som ett blodomlopp, och att lyfta bort regleringar och subventioner skulle ta ekonomin till en naturlig nivå. Ett obehindrat flöde av inkomster mellan ekonomiska sektorer och sociala klasser skulle ge en större nettoproduktion.
David Hume (1711-1776)

David Hume

Mer känd som filosof. Det nämns i kompendiet att han är mest känd med arbeten om kvantitetsteorin (relationen mellan penningmängd och inflation) och bytesbalansen.
  • Privat egendom är legitim eftersom resurserna är begränsade, men ingen naturlig rättighet. Om jordens resurser vore obegränsade och allmänt tillgängliga, skulle privat egendom inte vara legitimt.
  • Resonerade kring den självreglerande mekanism för betalningsbalansen, vilket var ett svar på den merkantilistiska idén om en ständigt positiv bytesbalans.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s