Merkantilisterna (1500-1800)


Detta är något så osympatiskt som ett ekonomiskt system med syftet att stärka stat- och fursteväldet, idéen fick ordentligt med smisk av Adam Smith på 1700-talet. I korthet innebar merkantilismen

 • Välstånd bygger på ackumulation av ekonomiska tillgångar, detta föranledde statliga regleringar av ekonomin.
 • Reglerad utrikeshandel med nationellt enhetliga tullar, minska importen och öka exporten.
 • Stark centralmakt med ett starkt försvar.
 • Enhetliga sedlar och mynt. Innan merkantilismens genomslag var det vanligt med olika valutor i ett och samma land.
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683)

Colbert

 • Fransk finansminister under Ludvig XIV.
 • Genom ekonomiska reformer införde han mer enhetliga skattesystem och drog in massor med pengar till staten som hade stora krigsutgifter.
 • Arbetade med en enhetlig valuta i Frankrike.
 • Protektionistisk politik, tull på import och förbjöd franska arbetare att flytta utomlands.
 • Forcerade fram och favoriserade industrier och subventionerade dem på olika sätt. De industrier och varor han enligt eget godtycke fann dåliga, som ofta tillhandahölls av fattiga, ville han ha bort (hmm svenska Rehn-Meidnermodellen?)
Anders Berch (1711-1774)

Anders Berch

 • Skrev Sveriges första lärobok i nationalekonomi (Inledning till Allmänna Hushållningen), och är Sveriges förste professor i ämnet.
 • Förespråkade en statligt reglerad ekonomi eftersom saten visste mer om samhällets funktionssätt än borgerligheten.
 • Medlem i Hattpartiet och tyckte att Mössornas fredspolitik var mesig.

1 thought on “Merkantilisterna (1500-1800)

 1. Sirus

  Man ska vara väldigt försiktig med att kalla merkantilism för ett “system” då det inte alls fanns någon enighet om dess utförande, vare i teorin eller i politiken. Inkomstbehovet hos svårt pressade europeiska stater tycks ha legat bakom den ekonomiska politiken som dessa stater förde.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s