Antiken och medeltiden (384 f.kr.-1274 e.kr.)


Aristoteles

Aristoteles

Antiken 

Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning, de gamla grekerna förde flera resonemang som hänger med än idag. Vad vi idag kallar nationalekonomiska resonemang förekommer också tidigt i Bibeln med förbud att uppta ränta och arbetsmoral (notera att Bibeln inte innehåller några trovärdiga referenser och skulle förmodligen inte publiceras i en vetenskaplig tidsskrift).

Aristoteles (384-322 f.kr.) 

  • Privat ägande mer effektivt än kollektivt ägande.
  • Pengar är onaturligt men ett nödvändigt ont som bytesmedel. Var emot idéen om penningutlåning och ränta.

 Xenofon (430-355 f.kr.)

  • Resonerade om marknadens storlek, arbetsfördelningen och att en större marknad ökar arbetsfördelningens omfattning och produktionens effektivitet.
Vi bör även nämna Platon som likt Xenofon resonerade om specialisering.

Medeltiden

Här bör vi nämna Skolastikerna, som ville sammanföra Aristoteles filosofi med teologi för att producera ekonomiska resonemang.

Thomas av Aquino (1225-1274)

Thomas av Aquino visar upp den första upplagan av Blanchard.

  • En av företrädarna till skolastiken – en teoribildning som syftade att vetenskapligt utveckla det filosofiska och teologiska vetandet.
  • Det rättvisa priset – i någon mening – det pris som uppstår i jämvikt vid perfekt konkurrens.
  • Han tyckte också att det var fel att ta upp ränta.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s