Ränteparitet


På begäran, någon ville se ett mer exakt numeriskt exempel.

Räntan på ettåriga obligationer är 2% i Sverige och 3% i Euroområdet. Öppen ränteparitet råder. Förväntat växelkurs om ett år är 0.1 euro/sek.

0.02 =0.03 -\frac{0.1-E}{E}

0.02=0.03-\frac{0.1}{E}+1

1.01=\frac{0.1}{E}

1.01E=0.1

E=\frac{0.1}{1.01}\approx 0.099

Ja, då ser vi att

E^{e}\textgreater E

Men hur mycket lägre är dagens växelkurs gentemot den förväntade, 0.1 Euro/SEK?

Pja om E=0.099 och förväntad E=0.1

\frac{0.099}{0.1}=0.99

Alltså; E är 99% av den förväntade E, med andra ord, en procent lägre. Vi förväntar oss en appreciering.

Advertisement

2 thoughts on “Ränteparitet

 1. s

  hur kommer det sig att räntan ökar i denna duggafråga?? jag förtår prisökningen men inte ränteökningen. är det för att man fortfarande har samma nivå på M?

  Använd AS-AD med dess underliggande IS-LM modell för att analysera följande fråga. Antag att ekonomin är i jämvikt men att lönesättarnas prisförväntningar plötsligt ökar, dvs den förväntade inflationen ökar. Vad händer?
  1. Priserna ökar.
  2. Räntan ökar.
  a) 1 och 2 är båda sanna.
  b) 1 är falskt och 2 är sant.
  c) 1 och sant och 2 är falskt.
  d) 1 och 2 är båda falska.
  e) Både påståendena är oklara eftersom effekterna beror på hur AD-kurvan skiftar.

  rätt svar: A

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s