AD, del I: Härledning och lutning


Aggregate Demand härleds utifrån jämvikter på varu- och penningmarknaden, m a o, utifrån IS-LM! Måhända lite lättare att ta till sig än AS-relationen.

AD härleds, som bilden indikerar, från skift i LM vid förändring av P eftersom

\mathbf{\frac{M}{P}=YL(i)}

Om P stiger kommer LM skifta upp, som ni minns, enligt nedan

Detta eftersom

\mathbf{\frac{M^s}{P\uparrow}\rightarrow \frac{M^s}{P}\downarrow}

En ökning av P minskar m a o den reala penningmängden, därför skiftar LM upp! Om vi ånyo studerar den första figuren ser vi att LM rör sig längs IS för lägre nivåer av Y ju högre P är. Ökning av pris leder till lägre Y, därav en negativ lutning för AD.

Advertisement

2 thoughts on “AD, del I: Härledning och lutning

 1. Marcus Lyfors

  Hej Hans! Vi har en del funderingar om fråga 1 alltså dugga 1, fråga 7 på tenta 100814 av John Hassler.

  Hur kan det 3e alternativet vara rätt? C bör ju påverkas eftersom G ökar, antar vi därmed att T ökar och C lär inte kunna vara lika hög. Ska man tänka att lönerna ökar på sikt och det sker en ny jämvikt?!

  hälsningar

  Marcus och Erika

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   Se ekvationen på s. 175 (där står fö ett resonemang som är nära det svar ni söker).

   Yn=C(Yn-T)+I(Yni)+G

   Eftersom Y på lång sikt återvänder till sin naturliga nivå Yn. Detta, sat att T inte förändrats, måste innebära att uttrycket

   C(Yn-T) har glidit tillbaka till den ursprungliga nivån, hence, ingen långsiktig effekt på C av ökning i G.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s