Halvbra förklaring i boken.


Till första gruppövningen i makroekonomi ska vi bl a gå igenom tre olika metoder för hur vi räknar ut BNP. De två metoderna på produktionssidan tycker jag är bra förklarat, vad gäller inkomstsidan vill jag utveckla resonemanget något.

  • Alla produktionsfaktorer ägs av hushållen.
  • Varor och tjänster produceras av företagen.

Hushållen ses som ägare då de står för kapitalet, exempelvis genom aktier och fonder. Hushållen ställer kapital och arbetskraft till förfogande för företagen och ersätts med löneinkomster och kapitalinkomster – något vi kallar faktorinkomster.

Inkomstmetoden summerar just de inkomsterna – faktorinkomsterna – för att beräkna BNP:

Summan av löneinkomster + summan av (företagets intäkter – kostnader)

dvs

Summan av löneinkomster + driftsöverskott/vinster

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s