Gruppövningar


Även om det inte krävs av er att göra uppgifterna och lämna in dem, vill jag uppmana er att göra dem ändå. På det sättet optimerar vi inlärandet vid undervisningen och vi kan på det sättet sannolikt hinna med mer. Notera att i denna kurs följer gruppövningarna nästan ordagrant boken, ni har redan svaren!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s