Restuppgift 1


1. a)

Vara 1 och vara 2 är perfekta substitut.

Budget=100, P1=2 och P2=5.

Priset P2 sjunker så att P2=1

Vilken riktning går inkomst- och substitutionseffekten? Vilken typ av vara har vi att göra med?

Låt säga att vara 1 är röda tändstickor och vara 2 är gröna tändstickor, troligen helt utbytbara, vi kommer köpa den vara som är billigast. I utgångsläget är det vara 1 enligt nedan. Notera att den blå streckade linjen är indifferenskurvan.

Nu sänks priset på gröna tändstickor, som nu är billigare än de röda.

Nu väljer vi att istället enbart konsumera vara 2. Den enda effekt som går att urskilja här är en substitutioneffekt, men ingen inkomsteffekt. Indifferenskurvan skiftar vi paralellt ut, tills den precis tangerar den nya budgetlinjen (den yttre). Vi behöver emellertid inte krångla med en hypotetisk budget, som vi ofta gör med tal som dessa. Detta eftersom vi vet att den totala effekten kommer utgöras av enbart en substitutionseffekt.

b) Samma som ovan gäller, men anta att vara 1 och vara 2 är perfekta komplement.

 

Här har jag godtyckligt antagit en varukorg där vi föredrar 20 av vara 1 och 15 av vara 2, låt säga att det är red bull och alvedon och att jag därigenom vill ha 1 och 1/3 alvedon för varje red bull jag dricker (20/15=1, 1/3). Här får vi L-formade i-kurvor eftersom vi föredrar en viss ratio av varje vara hela tiden (Tänk höger- och vänsterskor, där torde ration vara 1/1, har vi 30 vänsterskor men bara en högersko torde nyttan inte vara högre än den nytta vi erhåller från en högersko och en vänstersko).

Vid prissänkningen blir då vår nya konsumtion enligt nedan

 

Nu vill vi med andra ord inte substituera någonting, utan konsumera lika mycket mer av varje med en ratio av 1, 1/3. Substitutionseffekten uteblir, eftersom vi inte byter bort några av vara 1 när vara 2 blir billigare. Den totala effekten blir därmed enbart en inkomsteffekt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s