Ännu en subvention (och fel i facit)


Regeringen anser att morötter är nyttigt (precis som de gör med opera), och har beslutat att subventionera morotsodlarna med 3kr/kg.

Efterfrågan på morötter ges av Pd= 20-2Q och utbudet av P=2+Q

Jämvikt:

20-2Q=2+Q

18=3Q

Q=6, då blir P=8

Med subventionen får vi en ny utbudskurva; då biter vi av de tre kronorna från interceptet i den gamla utbudsekvationen så att

P=-1+Q, då får vi en ny, röd, utbudskurva som här nedan.

 

(Ursäkta den kanske inte helt transparenta skalan, demandkurvan torde vara lite brantare. )

Ny jämvikt!

-1+Q=20-2Q

3Q=21

Q=7, och då blir P=6

Sen måste vi också lösa ut reservationspriset, dvs det nya jämviktspriset+subventionen, enkelt utträknat 6+3=9, men vi kan också sätta in Q=7 i den gamla utbudsekvationen;

P=2+Q

P=9

I facit är reservationspriset 10 och inte 9, vilket är fel (i figuren, men inte texten).

Konsumenterna får ut ett lägre jämviktspris, m a o, de betalar mindre för morötter i affären. Deras del av subventionen visas i rött här nedan. Producenterna får ut resten, visas i blått. Vi får även en överskottsbörda i gult.

 

KÖ ökar med 2*6 (rektangel) + (2*1)/2 (triangel)=13

PÖ ökar med 1*6 + (1*1)/2) (rektangel+triangel)=6.5

Den totala kostnaden av subventionen är hela rektangeln, dvs (9-6)*7=21

21-13-6.5=1.5

Subventionen kostar lite mer än den smakar, så att säga. Därav har vi en välfärdsförlust, eller en överskottsbörda, där det tillförda värdet till KÖ och PÖ inte väger upp kostnaden av subventionen.

Advertisement

4 thoughts on “Ännu en subvention (och fel i facit)

  1. Lisa

    Du säger att totala kostnaden för subventionen är (9-2) *7 = 21
    men 7*7= 49?
    Är totala kostanden för subventionen: (9-6) * 7 ?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s