Monopol och perfekt prisdiskriminering


8. Ett monopolföretag möter efterfrågan P(Q) = 20 – Q och har en konstant marginalkostnad MC = 4 och ingen fast kostnad. Om detta företag kan införa perfekt prisdiskriminering kommer dess vinst att öka från

Om efterfrågekurvan ges av P=20-Q torde MR ges av P=20-2Q

Där MC=MR får vi

4=20-2Q, och Q=8

Sätter vi in Q=8 i efterfrågekurvan P=20-Q, får vi P=12

Hur stor är vinsten nu?

Jag kostnaden ges av MC*Q, dvs 8*4 och visas ovan i rutan under MC, begränsad av Q=8.

Vinsten blir då rutan över, dvs, 8*8=64.

Vid perfekt prisdiskriminering kan monopolisten ta ut alla möjliga priser längs med efterfrågekurvan. Då behöver vi punkten där efterfrågekurvan skär MC, det får vi genom

20-Q=4

Q=16

Vinsten blir då hela triangeln över MC, dvs;

(16*16)/2=128

 

 

Advertisement

1 thought on “Monopol och perfekt prisdiskriminering

 1. Sophie

  Hej Hans! Den här frågan har jag haft lite svårt att lösa helt och hållet, finns inget svar till den heller. Det som varit svårast är vad kommer staten behöva betala och hur ser jag den ytan i diagrammet? Har du lust att publicera den på bloggen?
  Tack på förhand!
  Sophie

  “Ett land som försöker skydda sin matindustri har genom olika typer av handelsrestriktioner lyckats hindra all import av mat. Matindustrin, som har en stark lobbyorganisation, tycker fortfarande inte att de tjänar tillräckligt mycket. De lyckas påverka regeringen att införa en lägstprisgaranti (prisgolv) på matvaror. Förklara hur detta påverkar pris, produktion och konsumtion på matvarumarknaden. Man kräver också att staten inför en avsättningsgaranti (dvs köper eventuellt överskott av bönderna). Staten kan sedan, om de vill, dumpa överskottet på världsmarknaden, men får då bara ett pris som ligger på samma nivå som landets jämviktspris vid autarki (utan handel). Visa också detta i ditt diagram och förklara hur detta kan tänkas förändra situationen för konsumenterna. I stället väljer regeringen, i sin stora generositet, att skänka all överbliven mat till ett utvecklingsland som man länge haft goda förbindelser med. Visa i ett nytt diagram hur detta påverkar utvecklingslandets inhemska matproduktion.”

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s