Tentafråga: Edgeworth box


(Tenta 29okt 2010, fråga 9)

Ni är många som frågat om denna, snarlika frågor förekommer på flera tentor.
Anton har 6 muffins och 200g godis. Bea har 4 muffins å 300 g godis.

Detta representeras i EN punkt enligt den svarta pricken nedan, klicka på bilden för förstoring. Hur ni läser av respektive axel torde framgå av de färgade markeringarna. Notera att Beas axlar är “uppochner”, därav läses axlarna tvärtemot Antons. Notera också att Muffins alltid avläses lodrätt och godis vågrätt. Samt, maximalt antal godis och muffins är 10 muffins respektive 500 g godis, detta ges av deras sammanlagda initiala allokeringar.
A) Illustrera initial allokeringen i E-boxen.


B) antag att båda har avtagande marginalnytta av såväl muffins som godis, samt att den initiala allokeringen inte är paretoeffektiv. Rita in hur indifferenskurvorna skulle kunna se ut.

Avtagande marginalnytta innebär att i-kurvorna för respektive agent är konvexa mot origo, åt varsitt håll eftersom Bea är uppochner. Den initiala allokeringen är inte PE, det innebär att Antons MRS är skiljd från Beas MRS, därav har i-kurvorna inte samma lutning i den punkten. Samma lutning har de ju endast om de tangerar varandra.
C) illustrera hur en kontraktskurva för ekonomin skulle kunna se ut och visa hur Anton och Bea båda kan förbättra sin situation relativt det initiala läget.

Kontraktskurvan ritas in utefter alla PE allokeringar, dvs där vi har tangerande i-kurvor. Den streckade linsen anger alla PE förflyttningar inom vilken vi kan förbättra för minst en av dem utan att försämra för den andre.

Advertisement

3 thoughts on “Tentafråga: Edgeworth box

 1. André

  Hej!
  Uppgift C) skulle du kunna ta om det? Hänger inte riktigt med på varför vi får den streckade linsen?
  Tack på förhand 🙂

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   Visst! Det hela beror på hur jag ritat, och i det här fallet kan vi ju se att vi har två kurvor som korsar varandra (vid den svarta punkten), Allt åt NordOst är bättre för Anton och Allt SydVäst är bättre för Bea, Detta definieras inom linsen.

   Du kan också tänka dig ett oändligt antal kurvor åt respektive håll, inom linsen finns i-kurvor (som inte ritats ut) som ger mer nytta åt både Bea och Anton. Alla förflyttningar från svarta pricken till punkter som inte ligger inom linsen, kommer INTE vara en paretoförbättring.

   Hänger du med?

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s