Restuppgift.


Några av er har fått restuppgifter av mig. För att bli godkänd på kursen vill jag att ni utförligt (figur + förklaring) svarar på följande frågor:

1. a)

Vara 1 och vara 2 är perfekta substitut.

Budget=100, P1=2 och P2=5.

Priset P2 sjunker så att P2=1

Vilken riktning går inkomst- och substitutionseffekten? Vilken typ av vara har vi att göra med?

b) Samma som ovan gäller, men anta att vara 1 och vara 2 är perfekta komplement.

2.

Det kostar det 20:- att färdas med båt i skärgården. 2000 resor görs dagligen. Nu sänks bensinpriset med 25% och man är rädd att resandet kommer att minska, och närvaron på Hans seminarier kommer att öka. Staten sänker därför samtidigt avgiften för en båtresa till 16:-. Uppskatta storleken på båtresandet efter dessa två förändringar om vi vet att efterfrågans priselasticitet är –0,6 och korselasticiteten för båtresor med avseende på bensinpriset är 0,4.

3. Sammanfatta materialet på en av artiklarna från det seminarium ni missade.

 

Ni vet själva, då jag kontaktat er, vilka ni är och hur många av frågorna ni ska göra.

Advertisement

3 thoughts on “Restuppgift.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s