Tips inför seminarium 1


Fråga 3.1 : Är det självklart att konkurrens leder till produktutveckling?

Se produktutveckling som en följd av investeringar i Forskning och Utvecklingsarbete (FoU). Vid perfekt konkurrens är vinsten noll, vad ska företagen då investera med? Hur har lagstiftare löst problemet?

Fråga 3.2: Vad händer om ett företag köper upp alla konkurrenter?  Det här kan ni, rita upp en monopolkurva, betänk var i figuren perfekt konkurrens “händer”.

Fråga 3.3:  Problem/fördelar med statliga monopol

Betänk kostnadseffektiviseringar, läs exempelvis Andreas Berghs resonemang om privatisering av förskolor.

Vad är ett naturligt monopol? Under vilka förutsättningar kan det motiveras av staten att behålla statliga monopol för välfärdstjänster?

Fråga 3.4 Vilka olika priser kan försäljaren ta ut? Tänk på att det maximala priset som kan tas ut måste vara de båda konsumenternas sammanlagda betalningsvilja för bil och flingor.

Fråga 3.5 Enhetlig monopolprissättning är MC=MR, vad är KÖ då? Vad är KÖ under prisdiskriminering? Kan man tvinga en konkurrent i konkurs genom prisdiskriminering, hur?

Fråga 3.6 a) Det kan ni. Tänk asfalt. b) Betänk att respektive företag är ensam på respektive marknad c) Ja, varför uppstår en välfärdsförlust i b)? Vad händer med dödviktförlusten givet att vi lagstiftar mot agerandet i b)?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s