Produktionsmöjlighetskurvan


Produktionsmöjlighetskurvan buktar i allmänhet utåt. Detta kan bero på att
a) olika produktionsfaktorer kostar olika mycket.
b) olika typer av produktionsfaktorer är olika produktiva/effektiva i tillverkningen av
olika varor
c) alternativkostnaden för att tillverka en vara minskar ju mer man tillverkar
d) varor kan importeras och exporteras om det råder frihandel

Minns att vi vanligen antar att alternativkostnaden ökar med ökad produktion. Relatera till mitt exempel om cannabis på gruppövning 1. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s