Kostnadskurvor


5. Företaget har en U-formad total genomsnittskostnadskurva (ATC) när
a) Det finns en fast kostnad och MC ökar med kvantiteten
b) Det finns ingen fast kostnad och MC ökar med kvantiteten
c) Det finns en fast kostnad och MC är konstant
d) Det finns en fast kostnad och MC minskar med kvantiteten

a) är ju rätt. Som ni vet minskar ATC när MC<ATC och ökar när MC>ATC. Där MC=ATC minimeras ATC, så ser ju vår standardmodell ut om ni ritar upp det. Att ATC först minskar beror ju på att AFC minskar med ökad kvantitet och att kostnaden för att producera ytterligare en enhet är låg. Allteftersom vi producerar mera ökar ju kostnaden av varje ny producerad enhet, varför den totala kostnaden ökar, varpå den genomsnittliga totala kostnaden också måste öka.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s