Arbetslöshet och minimilön – Ledtråd övning 6.1


Som bekant bestäms minimilönen i Sverige inte av politiker så som i exempelvis USA, utan regleras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. I våra förenklade modeller använder vi oss emellertid av minimilön för att resonera om arbetslöshet. Niklas Elert är något så ovanligt som serietecknare och doktorand. Här nedan är ett utdrag ur en av hans originella strippar. Ni torde känna igen resonemanget och kurvan från gruppövning 6.1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s