4 thoughts on “Nash Equilibrium

 1. Anna

  Hej Hans, har problem med en fråga på en gammal dugga. Kanske du kan bringa lite klarhet i detta?

  Frågan är:

  Marknadsutbudet för en vara som handlas på en perfekt konkurrensmarknad ges av
  P = 100 + 6QS och marknadsefterfrågan av P = 1000 -3QD. Staten ålägger nu
  producenten av varan att betala en styckskatt på t = 90 kronor. Hur fördelas, på kort sikt,
  skattebördan?
  a) Hela skattebördan bärs av producenterna.
  b) hälften av skattebördan bärs av konsumenterna och hälften av producenterna.
  c) 2/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producenterna.
  d) 1/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producentern

  Svaret är 1/3 men jag förstår inte riktigt hur jag får fram det!?

  Reply
 2. Hannah

  Jag kan inte lösa nedan fråga. Har kollat i boken men fattar ändå inte! Kan du hjälpa mig?

  På markanden för snickeriarbete i bostadsrätter råder perfekt konkurrens. Kostnaderna förknippade med tillhandahållande av dylika tjänser 30 SEK/h. Bostadsrättsägarens efterfrågan är Q(timmar) på snickeriarbete och kan beskrivas av Q=120 – P. Beräkna hur höga statens subventionskostnader är för att införa en stycksubvention på 10 SEK på denna marknad.

  a) 1000
  b) 100
  c)1100
  d) 900

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s