En subvention


På markanden för snickeriarbete i bostadsrätter råder perfekt konkurrens. Kostnaderna förknippade med tillhandahållande av dylika tjänser 30 SEK/h. Bostadsrättsägarens efterfrågan är Q(timmar) på snickeriarbete och kan beskrivas av Q=120 – P. Beräkna hur höga statens subventionskostnader är för att införa en stycksubvention på 10 SEK på denna marknad.

a) 1000
b) 100
c)1100
d) 900

Är inte helt säker på denna. Om man antar att utbudskurvan är konstant vid priset 30, är frågan enkel att lösa. Men det torde vara ett ganska starkt antagande givet hur frågan är ställd. Vi vet ju inte hur utbudskurvan ser ut, mer än att priset är 30 och att kvantiteten i den punkten då blir 90. beroende på lutningen, eller utbudskurvans elasticitet torde ju konstnaden av subventionen att variera. Nåväl, mitt lösningsförslag ser ni nedan. Återkom gärna med invändnigar och alternativa svarslösningar. Någon som har facit?

Q=120-P alt. P=120-Q är vår efterfrågekurva, vi vet att kostnaden i jämvikt är 30 kr. Således, vid P=30 får vi

Q=120-30=90

dvs, P=30 och Q=90 i jämvikt.

Vid en stycksubvention a 10 kr torde kostnaderna för tjänsten minska med 10, dvs, interceptet minskar med 10. Detta indikeras med röd linje – en ny utbudskurva. Överskottsbörda och vinsten i konsumentöverskott är markerade i figuren nedan. Eftersom utbudskurvan är fullständigt elastisk kommer subventionen enbart konsumenterna till del, markerat gult. Hela rektangeln är kostnaderna av subventionen, och har värdet 100*10=1000.

 

Advertisement

4 thoughts on “En subvention

 1. Hannah

  1000 är det rätta svaret precis som du fått det till. Tack!

  Kan man i detta fall tänka att Q ökar med 10 och P minskar med 10?

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   Ja det blev effekten i det här fallet, men en subvention med 10 innebär inte per automatik att P och Q ökar/minskar med lika mycket.

   Bra att det var rätt svar, men frågan är lite knasigt ställd måste jag säga. Inte jättetydligt att priset är 30 för alla kvantiteter.

   Reply
 2. Andreas

  Måste man inte dela upp rektangeln i två delar, en rektangel och en triangel? Eftersom demand kurvan sker ju i supply kurvan blir det en triangel mellan 90 och 100, dvs 10 i längd och 10 i höjd, så totalt blir subventionskostnaden 950. Rektangeln blir 900 (90*10) + (10*10)/2=950. Om man tar 100*10 får man ju med en liten del om 50 som inte är en subventionskostnad, eller tänker jag fel? Inget alternativ på 950 fanns med i frågan i ju för sig.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s