Duggafråga


2)om vi inför en tull på en vara i en liten ekonomi, så kommer

a)konsumentöverskottet att öka producentöverskottet att minska och nettoeffekten på landets välfärd att vara negativ
b)konsumentöverskottet att öka producentöverskottet att minska och nettoeffekten på landets välfärd att vara positiv
c)konsumentöverskottet att minska och producentöverskottet att öka och nettoeffekten på landets välfärd att vara negativ
d)konsumentöverskottet att minska och producentöverskottet att öka och nettoeffekten på landets välfärd att vara positiv

Tänk så här; välfärden givet en tull/skatt kan ju omöjligt vara positiv vilket utesluter d) och b). Blir då KÖ mindre eller större?  Lättaste sättet är att rita upp det hela:

Att KÖ minskar är heller inte svårt att tänka sig. Konsumenternas överskott blir ju mindre om varan blir dyrare.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s