Perfekta substitut/komplement. Inkommen fråga.


När två varor är perfekta komplement sker vid en prisförändring ingen substitutionseffekt. Förändringen i konsumtion beror enbart på inkomsteffekten. Detta tycker jag mig förstå och kan rita upp.
Vad händer då när två varor är perfekta substitut vid en prisförändring? Har fått för mig att det blir tvärt om, att förändringen i konsumtion beror enbart av substitutionseffekten. Men jag kan absolut inte få till det så när jag försöker rita upp det.
Av tidsbrist hinner jag inte själv rita upp detta och förklara det utförligare, så jag tar hjälp av den här länken (sid 3-5).
Är det perfekta komplement, såsom höger och vänsterskor, vill man ju inte substituera någonting, utan konsumera lika mycket mer av båda varorna om en av varorna blir billigare. Vid perfekta substitut får vi enbart en substitutionseffekt, då köper vi enbart den billigaste varan (ex röda och gröna tändstickor).
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s