Price taker – varför en horisontell D-kurva?


Fick en fråga om en dugga, där svaret var att för pristagare, så är D-kurvan horisontell.

Jag blev förvirrad, här är ett bra och utförligt svar.

Vi måste ju skilja på marknadens D-kurva, som är negativ, och företagets D-kurva. Den är ju horisontell, se nedan!

Advertisement

2 thoughts on “Price taker – varför en horisontell D-kurva?

 1. Robin & Markus, grupp 10

  Tja, har problem med en dugga fråga som finns på dugga 29 februari 2008. Frågan lyder som följer:
  1. Varför antas produktionsmöjlighetskurvan för ett land vara utåtbuktande?
  a) eftersom produktionsfaktorerna/resurserna har olika alternativkostnad i produktionen av olika varor
  b) eftersom produktionsfaktorerna/resurserna har olika marginalprodukt på kort respektive lång sikt
  c) eftersom olika länder har olika komparativa fördelar i produktionen av olika varor d) eftersom olika länder har olika absoluta fördelar i produktionen av olika varor

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   svaret torde vara a.

   Om du har ex kött och fisk på axlarna, och alternativkostnaden av att producera fisk är kött och vice versa, torde alternativkostnaden av att producera fisk vara högre ju mer du producerar (och omvänt).

   Vanligen antar vi ökande alternativkostnad, vilket är nyckeln till svaret.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s