Om duggor och inlämningsuppgifter


Detta finns på Mondo, vill uppmana er som änu inte har ett mondokonto att skaffa det.

Inför varje gruppövning 2-5, krävs att ni lämnar in uppgifter för att få skriva dugga. Arbeta i grupper om 2-4 och lämna era papperskopior i den svarta brevlådan i hus A, plan 7. Dessa lämnas in senast kl 12:00 dagen innan gruppövningstillfället.

Var noga med att skriva era namn och efternamn, grupptillhörighet, mitt namn, samt att ni häftar ihop era papper.

Gruppövning 2: Uppgift 2.7 och 2.8

Gruppövning 3: Uppgift 3.2 och 3.5

Gruppövning 4: 4.1 och 4.4

Gruppövning 5: 5.1 och 5.2

Trevlig helg!

(men plugga gärna inför gruppövning 2)
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s