Handel och specialisering


Vi gick igenom en liknande uppgift igår, det här är bra repetition.

Martin och Åsa har hamnat på en öde ö och vill så fort som möjligt därifrån. Planen är att
bygga en båt och i båten medföra proviant för 14 dagar, vilket är tiden för resan tillbaka till
civiliserade trakter.

Provianten består av kokosnötter och 10 kokosnötter går åt per dag. De
behöver alltså ta med sig 140 kokosnötter. Om Martin jobbar en hel dag med att bygga båt
kan han bygga en tjugondels båt, medan Åsa får ihop en tiondels båt per dag. Om Martin
plockar kokosnötter plockar han 10 nötter per dag. Åsa är även här mest produktiv eftersom
hon kan plocka 14 stycken per dag. Eftersom Åsa är bäst på båda uppgifterna föreslår Martin
att hon skall utföra dem, medan han själv ligger och solar. Har ni någon bättre lösning?

Svaret avslöjas i kommentartråden.

2 thoughts on “Handel och specialisering

  1. hanswesterberg Post author

    Eftersom Åsa behöver offra färre kokosnötter som båtbyggare än Martin har Åsa komparativa fördelar i produktion av båten. Samtidigt behöver Martin offra mindre andel båt för varje kokosnöt han plockar, vilket gör att Martin har komparativa fördelar i produktion av kokosnötter. Åsa skall alltså i så stor utsträckning som möjligt bygga på båten, medan Martin i så stor utsträckning som möjligt skall plocka kokosnötter.

    Om Åsa således bygger båt, samtidigt som Martin plockar kokosnötter har de efter 10 dagar en båt och 100 kokosnötter. Därefter går Åsa över till att plocka kokosnötter tillsammans med Martin. Resterande 40 kokosnötter tar 1,67 dagar att plocka. De kan därför lämna ön efter 11,67 dagar.

    Martins förslag att Åsa skall göra allt jobb givetvis ett sämre alternativ än något av de ovannämnda. Att bygga båten själv tar Åsa 10 dagar och att därefter plocka 140 kokosnötter själv tar ytterligare 10 dagar, d.v.s totalt 20 dagar.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s