Ekonomiska principer som kan vara bra att känna till.


Vill börja med lite information som jag av erfarenhet vet går de flesta förbi.

  • Inlämningsuppgifter annonseras på Mondo, er första inlämning är torsdag 7/9. Dela in er i grupper om 2-5 och lämna i era svar i den svarta brevlådan i hus A, plan 7. Inlämning krävs för att få skriva duggan.
  • Gruppövningarna är inte obligatoriska.
  • Den här bloggen kan användas som studiekomplement men är inte sanktionerad av universitetet, det här gör jag på min fritid.

Med matteövningen avklarad kan vi mjukstarta med lite principer som ni kommer stöta på under kursens gång.

Nationalekonomen Robert H. Frank ondgör sig över att studenter som trots att de klarat av sin första tenta i mikroekonomi, fortfarande inte kan förklara simpla ekonomiska resonemang bättre än någon som inte tagit kursen. Han tror att problemet kommer av att kursen omfattar för mycket och att studenterna inte hinner tillgodogöra sig det mest fundamentala av kursen. Det ligger mycket i det.

Enligt Frank, är det bra om studenten fokuserar på ett antal principer under kursen:

  • Scarcity principle: Att ha mer av en vara innebär vanligtvis att du har mindre av en annan. Kan även kopplas till efterfrågeproblem; kantarellpriserna på ICA är betydligt högre under vintern, det beror på att efterfrågan är stor men utbuded litet (scarce).
  • The principle of Cost-benefit: Agera inte förrän marginalnyttan är åtminstone lika hög som marginalkostnaden. Du älskar inte din pojkvän och har aldrig gjort det, men ni har investerat i gemensamma vänner och en bil varför kostnaden att bryta upp är hög. Allteftersom blir bråken fler och du irriterar dig mer och mer på honom, till sist kommer du till en punkt då kostnaderna är lika stor (eller större) än nyttan. Då kastar du ringen!
  • The not-all-cost-matter-equally principle: Vissa kostnader är viktigare än andra när vi tar beslut. Alternativkostnad och marginalkostnad är exempelvis viktigare än sunk cost och genomsnittlig kostnad.
  • The principle of increasing opportunity cost: Använd de resurser med lägst alternativkostnad innan du använder dig av de med högre.
  • The equilibrium principle: En marknad i jämvikt  lämnar inga outnyttjade möjligheter för individer. Det är en situation där individer inte kan få det bättre genom att göra något annat.
  • The efficiency principle: Om vi utnyttjar de resurser vi har effektivt blir den gemensamma tårtan större, och alla kan få en större bit.
Advertisement

1 thought on “Ekonomiska principer som kan vara bra att känna till.

  1. Pingback: Introduktion. « Hans Westerberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s