Solow och naturkatastrofer


Givet en naturkatastrof och att många människor dör, så minskar N. Om

\frac{K}{N\downarrow}\rightarrow \frac{K}{N} \uparrow

Då hamnar vi tillfälligt i K’/N, men notera att

sf(K/N) < \frac{K}{N}

..vilket innebär att vi kommer att erhålla tillfälligt negativ tillväxt tills vi är tillbaka i steady state. M a  o, vi hamnar i en ojämvikt, således inget skift!

Om vi istället antar en minskad kapitalstock får vi omvänt att

sf(K/N) > \frac{K}{N}

vilket torde innebära att K/N minskar men att vi sedan genom tillfälligt positiv tillväxt återvänder till steady state.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s