Mer om IS-LM (diagram överkurs)


Beakta först jämvikt på varu- och penningmarknaden:

Därefter slänger vi in en ökning av offentliga utgifter, G. Detta kommer att:

 • orsaka Y att öka på varumarknaden, ZZ skiftar upp
 • IS kurvan skiftar ut, vi får högre Y för varje given räntenivå
 • Eftersom Y ökar kommer efterfrågan på pengar att öka, Md skiftar!

Men! Om vi bara justerar med finanspolitik utan att justera penningpolitiken, allt annat lika, kommer ökningen av G att motverkas av den ökade efterfrågan på pengar.

Dvs,

 • ökningen av G ökar Y
 • ökningen av Md -> ökning av i -> I sjunker -> Y sjunker

Ovanstående diagram är överkurs, det här är inget jag kommer att undervisa på lektionen, men det ger bra intuition.

 • När Md skiftar får vi en högre ränta.
 • Högre ränta ger lägre investeringar, I.
 • Lägre I skiftar varumarknaden till ZZ3.

Gul till grön prick motsvarar den motverkande effekten räntehöjningen har.

Turkos till grön prick motsvarar vandringen längs LM-kurvan. Kom ihåg att vi vandrar ju längs LM-kurvan när räntan stiger som följd av att BNP stiger. LM skiftar enbart vid förändring av pris eller penningutbud.

Advertisement

2 thoughts on “Mer om IS-LM (diagram överkurs)

 1. lisa

  Hej,
  jag har två frågor om penningmarknaden.
  Varför sjunker räntan när penningutbudet ökar? Jag vet att förhållandet är negativt, men jag förstår inte själva mekanismen. Ska man förklara det genom den där funktionen med pris på obligationer och räntan?
  Varför sjunker räntan när penningefterfrågan ökar? Det känns mer naturligt att säga att penningefterfrågan ändras vid ränteförändringar, inte tvärtom, men det kanske är samma sak?

  Tack för svar!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s