Nash igen


Fråga 6, 31 oktober 2008.

Hur lösa?

Euro väljer kolumnvis. Om vi börjar i nordöstra rutan, då kommer Euro jämföra utfallet 0 mot utfallet -10 i nordväst. 0 är bättre än -10, ringade därför in 0 med blått som är Euros färg. Euro jämför därefter 0 i sydöst mot 100 i sydväst, 100 är såklart bättre och får en blå ring som belöning. Då är vi klara med Euro, och fortsätter med Mastermonster.

Mega jämför 100 i nordöst mot 0 i sydöst, 100 är bättre därav den röda ringen. Därefter kollar vi -10 i nordväst mot 0 i sydväst. 0 är bättre, därav röd ring. Har vi två ringar i en ruta, har vi en nashjämvikt. Här har vi två nashjämvikter.

Sen händer något. Den onda Europeiska Unionen väljer att subventionera Euromonster, trots att EU vet att det leder till snedvridningar på marknaden. EU subventionerar med 20, därav ökar Euros utfall i vänster kolumn. Dvs -10 + 20 = 10 samt 100 +20 = 120, subventionen gäller ju när mastermonster producerar, annars inte.

Sen har jag visat med pilar hur ni jämför, ni kommer finna att vi numer bara har en nashjämvikt. Den dominanta strategin för Euromonster blir vänster kolumn, dvs att producera, då utfallen oberoende av Megamonster, alltid är högst.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s