Tentafråga 17 maj 2009


Frågan ser inte exakt ut så här, men den är mycket lik.

Karl är gruppövningslärare i Mikro, sista seminariet brukar han dela ut 24 kakor till sina elever och åt sig själv. Det finns, inkluderat Karl, 24 personer i klassen. Vilken/vilka fördelningar är paretoeffektiva?

a) Karl ger sig själv och varje elev en kaka var

b) Karl tar alla kakor själv

c) Karl och hans favoritelev, Hans, delar på alla 24 kakor.

d) Alla ovanstående alternativ är paretoeffektiva

Som sagt, pareto-optimal fördelning har ingenting med rättvisa att göra. Svaret är d).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s