Inför seminariedelen – Kom på måndag!


Ville bara uppmana samtliga att se till att närvara på gruppövningen på måndag. Det är viktigt, då vi ska dela in grupper samt gå igenom hur vi lägger upp kommande veckor innan tentan.

2 thoughts on “Inför seminariedelen – Kom på måndag!

 1. s

  9. Anton har 6 muffins och 200 gram smågodis. Bea har 4 muffins och 300 gram
  smågodis.
  a) Illustrera med hjälp av en Edegeworthbox Anton och Beas
  bytesekonomi och ange den initiala allokeringen i boxen.
  b) Antag att båda har avtagande marginalnytta av såväl muffins som
  smågodis, samt att den initiala allokeringen inte är Paretoeffektiv. Illustrera
  hur Anton och Beas indifferenskurvor genom denna allokering skulle
  kunna se ut.
  c) Illustrera hur en kontraktskurva för ekonomin skulle kunna se ut och visa
  hur Anton och Bea båda kan förbättra sin situation relativt det initiala
  läget.

  Hur löser man denna?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s