Duggafråga


1. Fru Anka har just blivit anställd som trädgårdsmästare. Varje dag producerar hon 50 palmer som säljs på marknaden för en dollar styck. Lönen per dag är 25 dollar. Vilket av följande påståenden är sant?

A Trädgårdsmästeriet bör lägga ner verksamheten på lång sikt.

B Trädgårdsmästeriet bör minska ner personalstyrkan.

C Trädgårdsmästeriet bör anställa fler trädgårdsmästare.

D Trädgårdsmästeriet bör avskeda fru Anka med omedelbar verkan.

Hur många arbetare företaget vill anställa beror på vilka intäkter en extra enhet arbetskraft genererar jämfört med vad denna extra enhet kostar. Hade det varit en tentafråga hade det sannolikt förväntats ett svar likt detta:

 • Kostnaden för en extra enhet arbetskraft = w (lönen)
 • Hur mycket produktion som arbetskraften tillför = MPL (marginalprodukt)
 • Intäkt per enhet av den ökade produktion som arbetskraften tillför = MR (marginalintäkt).
 • Värdet av den extra produktion som arbetskraften tillför = MRPL (värdet av marginalprodukten).

Om VMPL > w är det lönsamt att anställa fler.
Om VMPL < w är det lönsamt att anställa färre.
→ Vinstmaximeringsvillkor: VMPL = w.

Men det här är en duggafråga och det räcker med att konstatera att vi inte har marginalprodukten och känner inte till den kurvans utseende. Som det ser ut nu är kostnaderna (lönen) blott 25 dollar, och inkomsterna är 50 * 1, då hon säljer 50 palmer för 1 dollar styck. En god förtjänst, så A, B och D torde vi kunna utesluta redan här.

Vanligen antar vi en avtagande marginalproduktivitet, att varje ytterligare enhet arbetskraft producerar på marginalen mindre och mindre. Säg att med två ankor, så produceras 80 palmer, 80*1USD – (25 USD *2) =30, vinsten är större trots att marginalproduktiviteten är avtagande!

Advertisement

6 thoughts on “Duggafråga

 1. Marcus Lyfors

  Hej Hans! Har en fråga angående uppgift 2 på dugga fredagen den 29 februari 2008.

  Monopolister är samhällsekonomiskt ineffektiva eftersom:
  a) MRS är olika för olika konsumenter

  b) produktionen inte sker på ett kostnadseffektivt sätt

  c) producentöverskottet är för stort ur ett rättviseperspektiv

  d) konsumtionen är för liten jämfört med situationen under perket konkurrens givet att inga externaliteter finns
  RÄTT SVAR ÄR D

  Reply
 2. Marcus Lyfors

  Allt försvann jag skrev, vet ej om jag råkade skicka iväg. Nåväl.

  Men varför kan inte rätt svar vara C. Egentligen tycker jag flera stämmer överens.. Skulle du om du har tid kunna förklara varför de överiga alternativen kan tas bort? Tack!

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   a)är inte direkt fel, men det har inget att göra med frågan. MRS är olika för olika konsumenter såvida de inte har exakt samma värdering av varorna i relation till varandra.

   b) Produktionen kan vara kostnadseffektiv i ett monopol, vi bör också anta att den är det så länge inget annat anges i frågan.

   c) Vad är rättvist? Här måste vi bli ideologiska eller anta en teoribildning. Det ska vi inte, vi ska använda logik.

   d) är således det enda logiska svaret. Vid monopol uppstår en välfärdsförlust, det trängs ut transaktioner som hade ägt rum vid perfekt kk.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s