Hitta Nashjämvikt!


Han pratar om:

Dominerande strategi – en strategi som för den nyttomaximerande individen ger det bästa utfallet oavsett den andre spelarens val.

Dominerad strategi (strictly dominated i videon) – en strategi som spelarna inte väljer, den är dominerad i den bemärkelsen att det finns andra strategier som ger bättre utfall.

Equlibrium nämns i slutet, i det här fallet, defect och defect för båda spelarna. Det är alltså Nashjämvikten – en situation där ingen av spelarna har incitament att byta till en annan strategi givet de andras val. Minns exemplet om Rådjur och harar.

Advertisement

1 thought on “Hitta Nashjämvikt!

  1. Julia

    Tack! Jag har suttit i en timme för att genomsöka internet på olika förklaringar och få riktigt grepp om nashjämvikten, det har bara slutat med olika omformuleringar om att det är den situation där ingen tjänar på att byta strategi osv. Denna video gjorde det logiskt!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s