Monopolistisk konkurrens


4.  Vilket påstående är korrekt vid monopolistisk konkurrens?

a) Företagen producerar inte i kostnadsminimum.

b) Företagens produkter är perfekta substitut.

c) Fritt inträde av nya företag tvingar till slut företagen att sätta priset lika med marginalkostnaden.

d) Färre företag skulle leda till lägre effektivitetsförluster

Vi börjar med d); Färre företag torde leda till större effektivitetsförluster, om ex ensam monopolist förekommer ju ingen konkurrens varför fler transaktioner trängs undan än vad som annars vore fallet.

c) Fritt inträde leder förvisso på sikt till marginaprissättning, men frågan lyder vad som gäller vid monopolistisk konkurrens. I monopol tillämpas inte MC=P utan MR=MC, för att bestämma kvantiteten.

b) Nej, så hade varit fallet med homogena produkter.

a) Se figuren, här visas långsiktig jämvikt och 0-vinst. I punkten A, MC=ATC, är kostnadsminimum. B är betydligt högre upp på ATC-kurvan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s