Skattebörda!


Tips till gruppövning 4.

Utbudet på en perfekt konkurrensmarknad ges av P = 100 + 6Q och
efterfrågan av P = 1000 – 3Q. Staten lägger nu en styckskatt på t = 90 kronor
på producenten. Hur fördelas, på kort sikt, skattebördan?

a) Hela skattebördan bärs av producenterna
b) skattebördan delas lika mellan konsumenterna och producenterna
c) 2/3 av skatten bärs av konsumenterna resten av producenterna
d) 1/3 av skatten bärs av konsumenterna resten av producenterna

Det första ni ska ta till er att även om en skatt tillfaller producenterna så är det inte säkert att de själva betalar skatten. Det här beror på elasticiteten av utbudskurvan och efterfrågekurvan.

Om efterfrågekurvan är mer inelastisk – reagerar inte särskilt mycket på prishöjningar – kommer skattebördan att tillfalla konsumenterna. Om istället utbudskurvan är inelastisk, kommer skattebördan tillfalla producenterna. Så här räknar vi ut det:

Först måste vi räkna ut Pd=Ps, det vill säga vilken kvantitet som finns i jämvikt.

Ps=100+6Q

Pd=1000-3Q

Vi sätter dem lika så att vi vet skärningspunkten:

1000-3Q=100+6Q

Då får vi Q=100 i jämvikt. Sen stoppar vi in Q=100 i någon utav ekvationerna och får jämviktspriset P=700.

Sen tillkommer skatt på producenterna, då flyttar sig utbudskurvan uppåt till Ps1=190+6Q. M a o vi höjer interceptet med 90 eftersom det är skatten per Q.

Ny jämvikt:

190 + 6Q=1000-3Q, då får vi en ny jämviktskvantitet: Q=90. Notera att utbudskurvan förskjutits uppåt till ett nytt Q och nytt P. Vi räknar ut P genom att sätta in Q=90 i en av ekvationerna, P=730. Nytt högre pris och en lägre kvantitet.

Sen, var skär den första utbudskurvan kvantiteten 90? Sätt i Q=90 i den första utbudsekvationen, ni kommer att finna att P blir 640.

(700-640)*90=5400 är ytan som beskriver producenternas skattebörda. 700 – 640 beskriver sträckan mellan den första utbudskurvan och det första jämviktspriset vid kvantiteten 90.

(730-700)*90=2700 är ytan som beskriver konsumenternas skattebörda. Alltså sträckan mellan gamla jämviktspriset och det nya.

5400+2700=8100

2700/8100 = 1/3

Således är konsumentbördan av skatten 1/3.

RITA upp detta!

Advertisement

4 thoughts on “Skattebörda!

 1. Axel

  Med styckskatten blir det alltså mindre producerad kvantitet och dyrare priser? Vinner ens staten på detta? Forslid pratade om jordbruk idag, att de franska bönderna har stora fördelar gällande skatten, kan det jämföras med denna uppgift?

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   Forslid pratade nog om CAP, jordbrukssubventionerna inom EU. Mig veterligen får alla bönder inom EU subventioner, franska bönder är emellertid många och en synnerligen stark lobbygrupp som verkar för dessa subventioner.

   Över hälften av EU:s budget är jordbrukssubventioner, alla svenska riksdagspartier motsätter sig detta (SD och V är jag osäker på), men regleringen har starkt stöd i många andra länder. EU-mat blir billigare, och mer produceras, en beklaglig effekt är att många nordafrikanska (bland andra) bönder inte förmår att konkurrera med sin matproduktion, då den europeiska är billigare.

   Reply
 2. G

  kan någon förklara vad som händer om staten subventionerar. Är en delfråga av 4.4 som vi ska lämna in och jag finner inte mycket om det i läroboken..?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s