Inför gruppövning 4.


Kunde inte hitta någon bra, kortfattad, definition på Konsumentöverskott och produktionsöverskott i boken, här har ni:

Konsumentöverskott: Skillnaden mellan vad konsumenter är maximalt villiga att betala och vad som faktiskt säljs, m a o ytan mellan efterfrågekurvan och jämviktspriset.

Producentöverskott: skillnaden mellan vad som betalas för en vara och vad det kostar att producera varan, m a o ytan mellan utbudskurvan och jämviktspriset.

CS = Consumer surplus = Konsumentöverskott

PS = Producer surplus = Producentöverskott

Betänk betydelsen av överskott. Om vi inför en skatt på produktionen, hoppar utbudskurvan upp med skattens storlek. Då blir ju “överskotten” mindre.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s