Kurvor


3.

Om Mariginalkostnaden (MC) är större än den rörliga genomsnittskostnaden AVC så måste:

a) MC minska med ökad produktion

b) ATC (genomsnittlig total kostnad) öka med ökad produktion

c) AVC (genomsnittlig rörlig kostnad) öka med ökad produktion

d) både b och c vara rätt

Har vi passerat minpunkten i AVC kommer ju AVC stiga med ökad produktion som i B. Motsatt är det ju i A, vid den kvantiteten avtar ju AVC. Vad det gäller b) så vet vi ju ingenting om ATC, kan inte dra några slutsatser som föreslås i det alternativet.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s