Vad är elasticitet?


Minns övning 2, då hade vi den här följande problem:

(delta Q /delta P)*(P/Q)=Ep

delta Q = + 20 000

delta P =-0.5

P=5

Q=40000

(20000/(-0.5))*(5/40000)=-5

Efterfrågans priselasticitet visade sig vara -5.

Fick frågan vad är -5?

-5 är priskänsligheten, hur mycket en procentuell prisförändring förändrar den procentuella efterfrågade kvantiteten. Vi kastar om formeln lite så kanske det klarnar:

delta Q/Q =Ep* (delta P/P)

vi vet att delta Q /Q = % delta Q och att deltaP/P=%delta P.

Av det följer

% delta Q = Ep * % delta P

Den procentuella förändringen av kvantiteten är lika med den procentuella förändringen av priset multiplicerat med efterfrågans priselasticitet.

Omvänt, om du multiplicerar efterfrågans priselasticitet med den procentuella förändringen i priset, får du den procentuella förändringen av kvantiteten.

Återkom i kommentarfältet om något är otydligt, för det här är viktigt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s