Bär omtenta och relationer på mina axlar.


Har omkring hundra omtentor att rätta, ett återkommande fel är att axlarna inte är namngivna. Vill påminna om, inte minst inför makrotentan, att det är av största vikt att namnge axlarna på era figurer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s