Tips inför seminarier


För att ni själva och era kurskamrater ska få ut så mycket som möjligt av seminarierna vill jag råda er att betänka följande:

  • Svara utförligt men kort på frågorna ni förväntas besvara.
  • Tänk på att era kurskamrater inte läst det ni presenterat lika grundligt som ni själva, för en pedagogisk diskussion.
  • Försök att fokusera era presentationer på vad som kan tänkas dyka upp på tentan, exemplifiera gärna med en tentauppgift!

Punkt tre är kanske viktigast för att åkalla er publiks uppmärksamhet.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s