Duggafrågor


Räkna med att det kan dyka upp duggafrågor om:

Spelteori – Se blogginlägg, torde täcka det mesta

Skattebörda – RITA och tänk över vem som får vad

Välfärdsförlust – vad det är och i vilka sammanhang

Monopol – vinstmaximerande kvantitet MR=MC, MR bryter x-axeln i hälften av D-kurvan brytning med x-axeln. Hur stor är vinst/förlust?

Monopolistisk konkurrens – På lång sikt ingen vinst, pga inträde.

Kostnadskurvor – Hur räknar man ut dem? EX ATC = AFC + AV, Härled marknadspris till enskilt företag och vinst.

Handel och tullar – välfärdsförlust, när vinner producenter/konsumenter?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s