Seminarier – Panik i grupp 4!


Vill understryka att seminariedelen innebär lätta poäng till tentan. 10 poäng erhålls av relativt lite arbete, det brukar vara fråga 3 på tentan som man då kan skippa. Den frågan brukar också vara den svåraste. Utöver det förekommer många av de uppgifter man ska göra till varje seminarie på tentorna, fast med andra siffror. Facit till de övningarna får jag inte lämna ut, svaren ni får kommer från de tillfällen vi ses.

Seminariedelen består varje gång av tre delar. Den första timmen går jag igenom några uppgifter, de två resterande timmarna presenterar två grupper sin artikel/experiment. Varje presentation följs av en diskussion.

I grupp 4 kom blott 11 personer till övning 6 då vi delade in grupper, vilket gör att vi inte får ihop 10 grupper. Maila mig omedelbart om ni vill vara med i en grupp och delta på seminarierna.

Så här ser det ut:

Marknadsexperiment – 2 personer behövs

Konkurrens – Finns plats för 1 till person

Skattesänkningar – Finns plats för 1 till person

Kommunal politik – Finns plats för 1 till person

Rovdjur – Behövs 1 person

Hållbart fiske – 2 personer behövs

Återvinning – Finns plats för 1 till person

Globalisering – Finns plats för 1 till person

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s