Gruppövning 4.8 – Ett förtydligande


jämvikt

Bilden ovan är lösningen på uppgift 4.8. Poängen med frågan är att härleda importen och välfärdsförlusten av en tull,  utöver det uppstod en fråga om var den nya jämvikten finns.

Här har vi lagt på en tull på 5:- ovan världsmarknadspriset 10:-.

Givet en tull köper vi mer av de egna varorna och mindre av de utländska, importvolymen efter tull blir ju mellan 45 och 70, alltså importerar vi Q=25.

Det var förvisso inte felaktigt att, som jag gjorde på lektionen, angiva jämvikten som P=15 och Q= 45. Det är ju i någon mening jämvikten på den inhemska marknaden, upp till den punkten produceras 45 inhemska varor till priset 15.

P=10 och Q=70 är, så att säga, den totala jämvikten. Det vill säga att Q=70 är vad som konsumeras inhemskt + vad som komsumeras genom import.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s