Om dödviktförlust


Fick en fråga om varför dödviktsförlust definieras som att samhället går i förlust givet en skatt. Det är en befogad fråga. Om vi beskattar cigaretter men inte snus, och antar att de är substitut, varför kompenserar inte snusmarknaden för dödviktsförlusten i cigarettmarknaden?

Blanda inte ihop teori med empiri, det här är en teoretisk effekt.

Se det som en teoretisk effekt på en enskild marknad, eller en yta som uppstår mellan supply och demand, givet en skatt. Poängen med modellen är att se att det är fördelaktigt att införa skatter på marknader där dödviktsförlusten blir liten. Ett exempel är fastighetsmarknaden, där priselasticiteten är liten, varför dödviktsförlusten givet en skatt blir liten.

Att gå vidare och kolla på marknaden för substitut är allmän jämviktsteori som sträcker sig längre än den här kursen, möjligen att det kommer på intermediate microeconomics. Kanske även makron?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s